Säljakt pga minskad fiskebestånd

Så nu vill Stockholms stads fiskekonsulent Sverker Lovén öka säljakten pga av dem tar all vår fisk. (http://hd.se/inrikes/2012/01/16/fiskekonsulent-vill-oka-saljakten/) "Enda sättet att rädda skärgårdens fiskbestånd är att kraftigt öka skyddsjakten på skarv och säl, anser han" 


Blir så jävla förbannad på såna här saker. Vi äter fisk som aldrig förr oxh överfiskar våra hav, vi förstör med miljögifter och övergödning och så är det helt plötsligt sälen och skarvens fel att fiskbeståndet minskar.


Från Stockholms länsstyrelse egna hemsida http://projektwebbar.ab.lst.se/templates/InformationPage____8448.asp


"Den biologiska mångfalden i havsmiljön har drabbats hårt av övergödning och miljögifter. Den ökande utflyttningen av folk till kust- och skärgårdsområden leder till en ökad belastning på skärgårdsmiljöerna.


Bestånden av flera fiskarter har minskat de senaste åren bland annat beroende på överfiske och fortplantnings-störningar. Övergödningen, det vill säga utsläppen av närsalterna fosfor och kväve, resulterar i igenväxning av grunda bottnar och kraftigare algblomningar vilka orsakar problem som syrebrist och bottendöd. En ökande och förändrad båttrafik medför störningar som till exempel stranderosion, spridning av giftiga ämnen från båtbottenfärger och buller.


 I Stockholms län finns bara 36 licensierade yrkesfiskare kvar. Den huvudsakliga orsaken är att det inte går att få fisket lönsamt. Detta beror på överfiske men också på dåliga miljöförhållanden. Utflyttningen av människor som bosätter sig permanent i skärgården ger nya förutsättningar för en levande bygd men ställer samtidigt stora krav på hållbart utnyttjande av naturresurserna."


 Examensarbete vid Lunds universitet -   http://www.natgeo.lu.se/ex-jobb/exj_98.pdf

" 1.5 

Bryggbyggnationer ändrar strömningarna längs med stränderna vilket delvis påverkar våg och strömerosionen av grunda bottnar och strandområden samt kan ändra salthalten inom mindre områden. Då grunda bottnar till stor del tjänstgör som lek- och yngelplatser för olika fiskarter kan detta vara av avgörande betydelse för fortplantning och utvecklig av de berörda arternas populationer. På liknande sätt påverkar hamnar och hårdgjorda ytor bottentopografin. Utöver de störningar som dessa byggnationer rent fysisk utgör påverkar de också omgivningen indirekt genom ökad mänsklig aktivitet i området, så som fiske, båttrafik och utsläpp.2.2
 
I Stockholms län uppskattar man att ca 400 000 av länets invånare (1,2 miljoner 2000) fiskar någon gång under året och då med största sannolikhet i skärgården. Sportfisket i länet sker till 90 % i skärgården och de resterande 10 % i Mälaren eller i länets insjöar.


Det råder i flera avseende fritt fiske i skärgården och inga uttagsbegränsningar finns exempelvis när det gäller antalet fiskar som får fångas. Ett fritt fiske är heller inget problem när fisketrycket är lågt. Skärgårdsfiskets förändring under de senaste åren har medfört att fritidsfisket och däribland det fria handredskapsfisket (sportfisket) i lokala områden står för en mycket stor del av fångsterna av viktiga arter så som gädda, gös, abborre och öring.


De studier som har genomförts (exempelvis Svedäng 1996) visare även att det fria handredskapsfisket (fritidsfisket) inom lokala områden och för vissa fiskarter är den största orsaken till de minskande populationerna. För skärgården i stort är det det stora fisketrycket, oberoende av fiskemetod, som riskerar att utarma vissa fiskpopulationer inom några år. "

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0